วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงสร้างบ้าน ตอน ส่วนประกอบของโครงสร้างบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านนี้ดี ทุกท่าน

โครงสร้างอาคารบ้านเรือนโดยทั่ว ๆ ไปนั้น จะประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นโครงสร้าง 2 ส่วนด้วยกันค่ะ คือ
1. โครงสร้างใต้ิดิน-โครงสร้างใต้ดินหมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่ยึดเกาะอาคารและรับน้ำหนักของตัวอาคารถ่ายเทลงสู่ดิน ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างประเภทนี้ได้แค่ ตอม่อ ซึ่งก็คือเสาที่ต่อจากพื้นชั้นล่างลงไปในดินสู่ฐานราก และทำหน้ารที่รับน้ำหนักจากเสาบ้านถ่ายเทลงสู่ฐานราก

 ฐานราก - ฐานราก ก็คือส่วนที่รับน้ำหนักจากตอม่อ ถ่ายลงสู่ดิน หรือเสาเข็ม นั่นเองน่ะนะคะ

เสาเข็ม - ในกรณีที่ลักษณะของพื้นดินที่รองรับฐานรากอาจมีการเคลื่อนตัว หรืิออาจมีการเลื่อนตัวของชั้นดินบริเวณใกล้เคียง หรือไม่แน่ใจในการรองรับน้ำหนักของตัวอาคารของพื้นดินบริเวณนั้น ก็ต้องมีการตอกเสาเข็ม เพื่อช่วยในการรับน้ำหนักให้ดียิ่งขึ้น และป้องกันการยุบตัวของตัวอาคารซึ่งจะมีผลกระทบทำให้ตัวอาคารเสียหายได้ค่ะ

2. โครงสร้างบนดิน - โครงสร้างบนดินได้แก่ โครงสร้างอาคารที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไป เช่น เสา พื้นบ้าน ผนังบ้าน หลังคา เป็นต้น

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านนี้ดี เราจะมาทำความรู้จักกับโครงสร้างบนดินของบ้านเราแต่ละประเภทกันนะคะ

พบกับสาระน่ารู้เรื่องบ้านเพิ่มเติมได้ที่ http://baansanruk.blogspot.com/เรียบเรียงข้อมูลจาก หนังสือ 108 วิธี ปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเอง
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต